Nadčasová platnost citátů Komenského

09.01.2011 20:54
 •  

jakomensky.ppt (731,5 kB)


JAN AMOS KOMENSKÝ- UČITEL NÁRODŮ.ppt (7,3 MB)
 

 

 • Není dobré zoufat si nad pokrokem.
 • Omnia sponte fluant, absint violencia rebus. - Vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.
 • Vše ať se děje přirozeně, násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje.[2]
 • Pochlebování je falešný peníz, který udržuje v oběhu jen naši marnivost.
 • S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.
 • Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.
 • Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidství.
 • Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť "nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu..."
 • Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná.
 • Je třeba se vystříhat toho, abychom se někdy nespokojovali světlem odraženým a nezanedbávali světlo prvotní, neboli přímo dopadající. Chováme-li se k němu totiž příliš nedbale, můžeme ho pozbýt.
 • Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
 • Majetek jistou starostí, hodnosti prázdným dýmem, rozkoše sladkým jedem, osidly našeho zla. Dokud to lidé nechápou, honí se za stíny bez věcí, a rozplývají se oddáni svým nicotnostem sami v nic.
 • Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.[3]
 • Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil aby odstranila světlo.[4]
 • Jen to chci nyní připomenouti: Nesmí se mluvit o pošetilosti, jestliže někdo důvěřuje v dobrou věc a spoléhaje na Boha chtěl by a měl by odvahu volati na celý svět a celé lidské pokolení, aby zmoudřelo.Jednoho jest potřebí[5]
 • Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.