CESTA DO PEKLA

16.01.2011 09:08

“Učenec Faust vidí smysl života ve studiu a ve vědě. V nic jiného nevěří, a proto s ďáblem Mefistofelem uzavírá smlouvu o duši. Oplátkou Mefistofeles, stéle nespokojenému a po stále novém poznání toužícím Faustovi, nabízí své služby. Jestliže Faust dosáhne klidu a uspokojení, zemře a jeho duše propadne peklu.
Mefistofeles, aby odvrátil Fausta od jeho touhy po vědění a tak ho snadněji přivedl k pocitu spokojenosti, se ho snaží připoutat k smyslnému životu. Omladí ho a postará se mu o zábavnou společnost. Zprostředkuje mu příležitost ke sblížení s půvabnou a milou měšťanskou dívkou Markétou. Faustův vztah k Markétce se vyvine ve skutečnou lásku, vymykající se konvencím staré společnosti. Jejich láska však končí tragicky. Markétka bezděčně zaviní smrt své matky i svého bratra. Ze zoufalství utopí své a Faustovo dítě a v žaláři očekává popravu. Odmítne pomoc, kterou jí, donucen k tomu Faustem, nabídne Mefistofeles a tím se vymkne z ďáblovy moci."Učenec Faust vidí smysl života ve studiu a ve vědě. V nic jiného nevěří, a proto s ďáblem Mefistofelem uzavírá smlouvu o duši. Oplátkou Mefistofeles, stéle nespokojenému a po stále novém poznání toužícím Faustovi, nabízí své služby. Jestliže Faust dosáhne klidu a uspokojení, zemře a jeho duše propadne peklu.
Mefistofeles, aby odvrátil Fausta od jeho touhy po vědění a tak ho snadněji přivedl k pocitu spokojenosti, se ho snaží připoutat k smyslnému životu. Omladí ho a postará se mu o zábavnou společnost. Zprostředkuje mu příležitost ke sblížení s půvabnou a milou měšťanskou dívkou Markétou. Faustův vztah k Markétce se vyvine ve skutečnou lásku, vymykající se konvencím staré společnosti. Jejich láska však končí tragicky. Markétka bezděčně zaviní smrt své matky i svého bratra. Ze zoufalství utopí své a Faustovo dítě a v žaláři očekává popravu. Odmítne pomoc, kterou jí, donucen k tomu Faustem, nabídne Mefistofeles a tím se vymkne z ďáblovy moci.

Ve druhém díle je Faust po období zoufalství nad Markétčinou tragédií uveden Mefistofelem na císařský dvůr, aby se rozptýlil a ponořil se znovu do světských zájmů. Získá si císařovu vděčnost tím, že vynálezem papírových peněz zachrání říši před úpadkem. Pro dvorskou společnost vyvolá z podsvětí obraz nejkrásnější ženy starověku – Heleny. Ve vztahu k Heleně, jejíž propuštění z podsvětí si vyprosí, se inspiruje a obohacuje duchem antiky. Teprve po Helenině odchodu se Faust vrací a za své služby si od císaře vyžádá za odměnu pás bažinatého mořského břehu, který chce odvodnit a změnit v úrodnou půdu, na níž by žili svobodní lidé. V této vidině nachází smysl života. Ačkoliv pocit uspokojení znamená pro něho podle smlouvy s Mefistofelem smrt, přece jen jeho nepřemožitelná touha po životní aktivitě a úsilí o dobro lidstva zachraňují jeho duši před peklem."