.8 Přiřaďte k jednotlivým větám (8.1–8.4) odpovídající tvrzení (A–F): (Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.)
 8.1 Nikomu nezáleží na našem názoru. 

 8.2 S něčím podobným bojovali i mí přátelé.

  8.3 Leckterý z obchodníků nic zajímavého nenabízel. 

 8.4 Skvrnu na svém tričku vyčistil jakýmsi zázračným přípravkem.


 A) První zájmeno ve větě je neurčité, druhé zájmeno je záporné. 

B) První zájmeno ve větě je záporné, druhé zájmeno je neurčité.

 C) První zájmeno ve větě je přivlastňovací, druhé zájmeno je neurčité. 

D) První zájmeno ve větě je přivlastňovací, druhé zájmeno je záporné. 

E) První zájmeno ve větě je neurčité, druhé zájmeno je přivlastňovací.

 F) První zájmeno ve větě je záporné, druhé zájmeno je přivlastňovací.

 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9

 Minulý víkend mě rodiče vzali do muzea, abychom prozkoumali nejtajemnější zákoutí vědy. Nevěřil jsem svým očím, když jsem viděl, jak rozličné směsy s obsahem síry obarvily oheň těmi nejjasnějšími barvami. Jako u vytržení jsme pozorovali dým, který se valil ze skleněných nádob s kapalným dusíkem. Obklopovaly nás všelijaké zkumavky, z nichž některé byly cítit jako syrové hovězí maso. Ve fyzikálním oddělení výstavy přístroje vysílaly elektrické výboje, které nejednomu návštěvníkovy zježily vlasy, a blesky hrály do rytmu hitů nejznámnějších českých zpěváků. Nemohli jsme si na nic ztěžovat, kromě zábavy jsme si totiž odnesli i ponaučení. Nyní jsme si plně vědomi toho, že mocné přírodní síly se mohou snadno vymknout kontrole. (CZVV)

 

 9 Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu. Doporučení: Opravte pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou.

 

10 Seřaďte jednotlivé části textu (A–E) za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost:

 A) V půl deváté večer už byl ale vyprodaný. Přeběhla jsem tedy k nejbližšímu okýnku rychlého občerstvení a houkla na prodavače: „Prosím jeden smažený!“
B) Prodavač skoro zamilovaně řekl: „Tak tedy jeden smažený sýreček v houstičce. Tatarčičku, nebo kečupek?“ A začal mi jídlo chystat.
C) Jela jsem do Prahy, jako vždycky do Lucerny na jazz. Těsně před začátkem koncertu jsem vystoupila z metra na Národní. Chodívám tam na gyros.
D) „Chci tu ta… tatar…,“ koktala jsem. Nedalo se to vyslovit. „No jo!“ ulevil si prodavač. „Kvůli tomuhle se se mnou rozešla moje přítelkyně!“ „Co jste jí tak strašného udělal?“ zeptala jsem se. „Ubil jsem ji zdrobnělinami!“ Lepší než kladivem, pomyslela jsem si a zakousla se do sýrečku s tatarčičkou!
E) Chvilku čekal, jestli něco nedodám, a pak se zeptal: „Jeden smažený co?“ Rychle jsem to zkonkretizovala.
(T. Boučková, Boží a jiná muka, upraveno)

 

10.1 -------------

10.2 -------------

10.3 -------------

 10.4-------------

 10.5-------------