SLOH

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS

https://www.strukturovany-zivotopis.cz/

 

Jak napsat životopis, který zaujme

Životopis je vaší první vizitkou. Zaměstnavatel si podle něho udělá první představu a rozhodne se, zda vás pozve na pohovor.
Existuje proto několik základních pravidel, jak psát životopis a průvodní dopis. V tomto článku diskutujeme, jak se píše strukturovaný životopis v češtině.

Základní pravidla životopisu

 1. Vytvořte si samostaný životopis pro každý typ zaměstnání nebo pozici (například když se hlasíte na dvě pozice „HR konzultant“ a „Asistentka auditora“).
 2. Projděte si webové stránky svého potenciálního zaměstnavatele a seznamte se s činností firmy. Uzpůsobte svůj životopis tak, aby byl přesně vytvořený pro danou pozici.
 3. Ze životopisu musí být jasné, že chcete přesně tuhle práci. Pokud je to možné, vysvětlete také, proč jste si vybrali zrovna tohoto zaměstnavatele.
 4. Životopis by měl mít jasnou strukturu, přehlednou úpravu a délku přiměřenou zkušenostem – pro absolventa školy to jsou dvě, maximálně 3 stránky. Pro zkušenějšího člověka pak o stránku více.
 5. Klíčové body a fakta zvýrazněte. Neuvádějte informace, které nejsou pro danou pozici relevatní, případně jim věnujte pouze velice málo místa.
 6. Zkontrolujte několikrát, zda text neobsahuje pravopisné chyby.
 7. Neuvádějte do životopisu ani do průvodního dopisu očekávanou výši platu, pokud k tomu nejste přímo vyzváni.
 8. Vždy uvádějte pouze pravdu. Zbytečně si nevymýšlejte, ale nebojte se nabídnout, co umíte. Nehledejte správnou odpověd na klasické otázky “proč chci pracovat u této firmy” nebo “proč mě zajímá tato pozice”, protože ta neexistuje.
 9. Pište stručně a vystižně.
 10. Životopis má pouze zařídit pohovor a ne rovnou sehnat zaměstnání. Nesnažte se do něj proto nacpat úplně všechno.

Náležitosti průvodního dopisu (emailu)

Z průvodního dopisu musí být jasné:
 • Komu životopis posíláte
 • Na jakou pozici se hlásíte
 • Proč vás zajímá zrovna tato pozice

Dále by se v něm měl objevit i stručný popis nejzajímavějších bodů ze životopisu a slušná žádost o osobní setkání.

Náležitosti životopisu

Jméno a příjmení
 • Adresa a telefonický/e-mailový kontakt
 • Rodinný stav

Vzdělání
 • Začněte od současného (nejaktuálnějšího) ke staršímu
 • Datum zahájení a ukončení studia (případně datum dokončení)
 • Použijte oficiální název školy, studijního programu/oboru, případně předmětů
 • Pokud to není zřejmé, uveďt i název získané kvalifikace

Současné a předchozí zaměstnání
 • Začněte od současného (nejaktuálnějšího) ke staršímu
 • Datum zahájení a ukončení
 • Použijte správný název zaměstnavatele a pozice
 • Popište stručně klíčovou náplň pozice, odpovědnost a hlavní úspěchy

Jazykové dovednosti
 • Rozdělte znalosti na písemné a ústní
 • Vyhýbejte se použití slov “aktivně” a “pasivně”, raději je nahraďte “začátečník”, “pokročilý”, “rodilý mluvčí” nebo “základní”, “dobrá”, “vynikající” znalost.

Počítačové dovednosti
 • Vyjmenujte software, se kterým máte zkušenosti – popište znalost jako “základní”, “dobrá”, “vynikající” nebo uveďte délku aktivního používání (např. 2 roky).

Zkušenosti a dovednosti
 • Řidičský průkaz
 • Přehled praxí, kurzů, schopností, publikovaných vědeckých prací atd. Můžete zde stručně zmínit i zájmy a úspěchy v relevatních soutěžích.
 • Součástí životopisu mohou být i přílohy s fotokopiemi absolvovaných kurzů, certifikátů, vysvědčení apod.

Datum
 • Pokud životopis zasíláte poštou, nezapomeňte také na vlastnoruční podpis.