Meziválečná divadelní avandgarda- V+W

26.02.2011 11:33

 

Osvobozené divadlo

Počátky souboru, který působil v počátcích Osvobozeného divadla, sahají až do roku 1923. Tato divadelní scéna byla poměrně silně ovlivněna dadaismem, futurismem a později i poetismem. Název Osvobozené divadlo mu dal v roce 1926 Jindřich Honzl.

V tomto divadle byla uváděna díla G. Apollinaira, A. Jarryho, J. Cocteaua, André Bretona, F. T. Marinettiho a V. Nezvala. Dále se prosadilo moderní pojetí scény tj. velký důraz na světla, na scéně tančily skupiny mladých dívek, cílem bylo „vtáhnout“ diváka do děje, čímž se dostával do kontaktu s hercem.

Historie divadla

Počátky

Divadlo začalo hrát 8. února 1926, kdy byla uvedena obnovená premiéra Moliérovy hry Georges Dandin, přejmenovaná na Cirkus Dandin – tato hra zůstala kritikou nepochopena, a pravděpodobně i proto zůstával počet diváků velmi nízký. Toto první představení proběhlo v režii Jindřicha Honzla.

Roku 1927 se divadlo přestěhovalo na Malou Stranu, do Umělecké besedy. Zde poprvé vystoupili Jan Werich (19051980) a Jiří Voskovec (19051981) se svou hrou Vest pocket revue (tj. „revue z kapsičky u vesty“). Téhož roku (1927) tu se svými klavírními improvizacemi vystoupil i Jaroslav Ježek (19061942). Ježkovi publikum vybralo náhodně několik slov a on během představení (tzn. během přibližně jedné hodiny) složil text i melodii k nové písničce s použitím daných slov.

V+W

Od této doby bylo divadlo poměrně úzce spjato s autorskou dvojicí Jiří Voskovec a Jan Werich (V+W), ke kterým se záhy přidal i Jaroslav Ježek, který ke hrám skládal hudbu na texty V+W, swing a jazz.

Voskovec s Werichem se znali jako spolužáci již z pražského gymnázia, ale jejich tvůrčí spolupráce započala až v redakci týdeníku Přerod, který vedl Hubert Ripka, pozdější ministr v Benešově vládě. Jednalo se o legionářský týdeník. Voskovcův otec Vilém Wachsmann (během války, aby uchránil rodinu se přejmenoval na Vaksman, později si jméno legalizoval) byl ruský legionář a kapelník, založil vojenskou hudební školu, několik absolventů poté učinkovalo v OD. Voskovec, Werich a Vladimír Muller vedli v Přerodu kulturní rubriku, Werich byl filmový referent, jelikož byl "odborníkem" na detektivní žánr. V tomto uskupení vyšlo 7 čísel. Poté byli propuštěni.

Další výraznou osobností Osvobozeného divadla se stal režisér Jindřich Honzl (18941956), který režíroval všechny hry Osvobozeného divadla, zároveň působil jako teoretik avantgardního divadla.

1927 Vest pocket revue

Čtveřice Honzl, Ježek, Voskovec a Werich postupně ovládla Osvobozené divadlo. Jejich hry až do roku 1932 byly spíše zábavné, satira nebyla jejich programem a objevovala se spíše v narážkách na tehdejší společenské poměry u nás i ve světě. Vystupovali v maskách vyrobených po vzoru poetického Françoise Fratelliniho, Voskovcova maska a divokého Alberta Fratelliniho, maska Jana Wericha. Také je silně ovlivnil Charlie Chaplin. Jelikož, ale nebyli tak pohybově zdatní jako opravdoví klauni, herci či artisti, ani jeden neměl hereckou či v té době cirkusovou průpravu, rozhodli se být intelektuální slovní klauni a to, co klaun provádí na jevišti tělem budou provádět oni mluvou. Jejich masky připravil Vladimír Muller. V hrách se objevovala kritika mladé československé republiky, politiků "agrárníků", nezaměstnanosti. Především však boj proti lidské blbosti, marný, a oslava imaginace a poetismu podle programu Devětsilu. Hry byly promyšleny a dlouho připravovány, byly to slovní bitvy mezi Werichem a Voskovcem, často psaní hry zabíralo až dvacet hodin práce. Balada z hadrů vznikla za deset dní. Jejich program byl obohacen i improvizací podle reakcí publika. V této době divadlo nejvíce využívalo hudby Jaroslava Ježka.

V tomto období využívali především historické náměty a exotická prostředí, ta pak převáděli do místních poměrů (Sever proti jihu, Golem, Nebe na zemi, Ostrov Dynamit, Fata morgana, Smoking revue a Premiéra skafandr – tato hra byla neúspěšná).

Smoking revue 1928

V Umělecké besedě. Gorila ex machina, variace na detektivky Kostky jsou vrženy. Král Ubu Alfréda Jarryho také v roce 1928. V roce 1929, v představení Premiéra Skafandr přišel do spolupráce s V+W třetí podstatný hudební tvůrce, hudební skladatel Jaroslav Ježek.

V této době V+W zavedli tzv. forbíny z německého Vorbühne (předscéna), tj. improvizované dialogy na předscéně, které reagovaly na aktuální politické a kulturní události. Tyto dialogy byly pokaždé jiné, nepřipravované. Původně vznikly díky poruše kulis při jednom z představení – V+W chtěli na dobu nutnou pro opravu zabavit diváky. Forbíny pak po válce dělal Werich s Miroslavem Horníčkem v divadle ABC, ty již nedosahovaly kvalit hovorů s Voskovcem.

1930 - 1932 U Nováků

Roku 1930 se divadlo přestěhovalo do komfortního divadelního sálu paláce U Nováků (dnes sídlo divadla ABC). Zde byly uvedeny hry Líčení se odročuje a Fata morgana (1929). Se souborem vystupoval komik Ferenc Futurista, který měl svou vlastní show, kde převážně předělával kabarety z francouzského divadelního světa a upravoval je do českého "pivního" prostředí. V souboru byl důležitý též choreograf Joe Jenčík se svými girls, což byl dívčí taneční a baletní soubor. Architektem se stal František Zelenka, o kterém se Voskovec vyjadřoval, že byl silně přeceňován, se svou programově naivistickou výpravou, kupříkladu lokomotiva, která se postupně zvětšuje atd. Divadlo prosperovalo navzdory začínající hospodářské krizi. V roce 1930 měla premiéru nesmírně úspěšná hra Ostrov dynamit, ze které pochází píseň Tmavomodrý svět. Další hry: Sever proti jihu, Don Juan & comp. a Golem. V letech 1931 až 1932 vznikly filmy Pudr a Benzín, Peníze nebo život. Oba režíroval Jindřich Honzl.

1932-1933

V roce 1932 zahajovala sezonu historická hra Robin Zbojník o lidovém hrdinovi Robinu Hoodovi. Podklady Voskovec často nalézal v knize, kterou napsal František Chudoba Pod listnatým stromem, úvahy o anglickém písemnictví. Tato kniha svým vysokým uměleckým stylem, archaickým lehce patetickým jazykem působí sama o sobě velmi absurdněkomicky. Hra byla první pohádkou poetického dua, objevily se zde písně Proč nemohu spát a Nashledanou v lepších časech.

Po těchto hrách přišla roku 1932 první vyloženě politická hra Caesar, ve které autoři poprvé upozornili na nebezpečí nacismu, píseň Evropa volá, Hitler si v ní namlouvá Evropu, ta jej ale nechce. Výrazně přitvrdili i v kritice společnosti, po této hře začalo být toto divadlo považováno za politické. Dělali si legraci ze Společnosti národů, Edvard Beneš chtěl aby hra byla zakázána, protože je nedemokratická, později mu to rozmluvil ministr Hubert Ripka. Voskovec o ní mluví jako o daumierovské karikatuře. Další hra Osel a stín (1933) se nejen hlásila k politické satiře (hra byla opět silně protinacistická), ale zároveň se posunula ještě více doleva a lze říci, že V+W začali přímo propagovat myšlenky socialismu.

V roce 1933 jedno představení také navštívil Tomáš G. Masaryk, když odmítli V+W přijet hrát jen pro jednoho diváka do Lán či na Hrad. Prezidentská kancelář tehdy jen požadovala, aby se nedělala z návštěvy prezidenta reklama a byla připravena lóže. Diváci při jeho příchodu povstali a doprovodili prezidenta na připravené místo potleskem. Hrál se Svět za mřížemi. Masaryk komentoval představení: "Hoši jsou talentovaní a ten Voskovec je vzdělán." Slíbil, že přijde opět, což už vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebylo později možné.

Osel a stín 1933, protesty Německa

13. října 1933 měla premiéru hra Osel a stín, která měla velké problémy s cenzurou, kritika nacismu tu byla již přímá, osel promlouvá k Abdéřanům autentickým hlasem vůdce. Hra je věnována doktoru Schoenbaumovi, který dvojici seznámil s příběhem o zaplacení oslova stínu ze spisu Dějiny Abderistů. Autorem spisu byl Kristof Martin Viland. Uvedení hry Osel a stín vedlo k protestům ze strany nacistického Německa pro urážku hlavy státu. V+W používali v promluvách osla hlas Adolfa Hitlera, hajlování atd. Představení navštívil také tehdejší ministr zahraničních věcí Edvard Beneš a hra se mu líbila. "Budeme trvat na naší konstituci a na svobodě projevu", pronesl. Požádal jen, aby se snad nepoužíval autentický hlas představitele jiného státu. V+W změnili tedy jméno postavy z Hitlera na Kohosi a odstranili autentický hlas v promluvě osla. Především německá mládež hru narušovala, byla však vyvedena policií. Později se objevily i náznaky přípravy fyzického útoku na V+W. Hra způsobila jejich definitivní zápis na černou listinu u českých fašistů a německých nacistů.

Poté přišla hra Slaměný klobouk situována do Paříže roku 1900 se secesním valčíkem: Báječná je Paříž. Text původní frašky Eugena Labiche přeložila Voskovcova matka. Hra nebyla tehdejší generací příliš oceněna, obsahuje totiž nostalgii a poezii roku 1900 což nebylo ve třicátých letech příliš zajímavé téma.

V roce 1934 režíroval Mac Frič společně V+W film Hej Rup!.

1934 až 1935 Bojovná sezóna

Sezónu 1934 zahajovala hra Kat a blázen, někdy se tato sezóna označuje jako "Bojovná sezóna". Hra Kat a blázen se odehrávala ve fiktivní zemi, která se nazývala Mexiko. Určení hry znělo: "Děje se v Mexiku, mimo čas a prostor". Na hru přišly protesty od mexického velvyslance, ale jelikož ve hře nebyly použity žádné vlajky ani symboly mexického státu, proto byly tyto protesty zamítnuty. Jednalo se o silně politickou hru s protinacistickým obsahem. V+W si v ní poprvé tykali, protože jejich postavy Radůzo a Mahuleno žijí spolu dlouho na ostrově. J.Voskovec tykání vysvětluje: "...žijí na tom ostrově taková léta, to je přece blbost, aby si vykali." Ve hře je také narážka na novináře Engelmullera z pravicového listu Národní politika, která psala, že duo mluví oplzle a baví se jen o výkalech, Voskovec odmítá Werichovy provokace, aby řekl na pódiu slovo "hovno": "Já to řeknu a co bude psát Engelmuller." Hra byla narušována pravicovou mládeží, kterou platil poslanec František Hodáč. Poté následovaly hry jako Vždy s úsměvem a Panoptikum. Po různých protestech, demonstracích a útocích v tisku se V+W rozhodli odpočinout, divadlo uzavřít a uchýlit se k filmové práci.

1935 a 1936 Film a Spoutané divadlo

Došlo tedy opět ke zblížení s filmovým magnátem Milošem Havlem. Navrhli mu zfilmovat starší hru Golem. Osvobozené divadlo bylo tedy dobrovolně dvojicí uzavřeno, komunistický režim často uzavření divadla uváděl jako projev cenzury či tvůrčí únavy ( Dějiny českého divadla IV. Československá akademie věd, 1983, s.301) V+W objížděli po celé léto československou republiku, aby sehnali dostatek finančních prostředků. Poslední představení odehrané U Nováků bylo Panoptikum. Voskovec situaci líčí ve Schonbergově rozhovoru: "Lidé brečeli, mávali, tahali nás za ruce. Hysterie. Atmosféra téměř pohřební." Film Golem měl být nakonec realizován francouzským režisérem Duvivierem, na zásah Miloše Havla, který jej oslovil během pobytu v Paříži. Duvivier převzal text, povídku i treatment ale V+W ve filmu nakonec neúčinkovali, jsou uvedeni pouze jako spoluautoři. Film byl přesto úspěšný.

Po krachu u filmu přišla další neradostná zpráva, jelikož scéna U Nováků ve Vodičkově ulici byla obsazena operetou nebylo možné obnovit Osvobozené divadlo. Bylo jim nabídnuto účinkování v Národním divadle, s nabídkou přišel Stanislav Lom, kde mělo duo V+W zpracovat Komenského Labyrint světa a vystupovat jako postavy vševěd Všudybyl a Mámení. Po zveřejnění této informace přišly útoky z pravicového nacionalistického tisku, že by národní scéna neměla hostit tyto dva věčné studenty, kterým nic není svaté. Plánované angažmá tedy bylo zrušeno. Hra Labyrint světa se tedy neuskutečnila. V roce 1935 Jan Werich s Jaroslavem Ježkem odlétěli do Moskvy na divadelní festival 35. Vízum bylo Voskovcovi zamítnuto, jelikož jeho otec byl v ruských legiích. Jaroslav Ježek byl nadšen z některých tamních divadel, ale z celkové situace v sovětském Rusku měl smíšené pocity. Cesty se účastnil i Julius Fučík.

Nutnost finanční i tvůrčí, také publikum se dožadovalo návratu své oblíbené dvojice, nutila znovuobnovit již mnohem úspornější verzi Osvobozeného divadla. Přejmenovalo se na Spoutané divadlo a mělo jen několik protagonistů z dřívějšího souboru. V+W si pronajali malý sál s malým jevištěm „za rohem“ v malinkém divadle, které se nazývalo divadlo Rokoko na Václavském náměstí (nedaleko od Paláce U Nováků). Zahajovalo se hrou Balada z hadrů. Úvod hry byl paralelou Gorkého hry Na dně. Hra vypráví příběh Fracoise Villona, celá je sestavena z dialogů, tercet. Jindřich Honzl se ujal režie, která byla velmi úsporná a Voskovec ji označil za jeho nejlepší, kterou kdy pro Osvobozené divadlo udělal. V tomto období napsali V+W své nejlepší hry (Balada z hadrů, Rub a líc, Těžká Barbora).

] 1936 Znovu Osvobozené divadlo

Opereta, která měla pronajat sál U Nováků zkrachovala, proto se v roce 1936 Spoutané divadlo mohlo vrátit do paláce U Nováků a tím i k původnímu názvu Osvobozené divadlo. Jejich protinacistické směřování bylo vyhlášeno i na mezinárodní divadelní scéně.

1937-1938

V roce 1937 vznikl film Svět patří nám v režii Mace Friče.

Na podzim 1938 chystalo Osvobozené divadlo premiéru apolitické komedie Hlava proti Mihuli. Premiéra hry měla být 10. listopadu 1938, ale v předvečer premiéry byla Osvobozenému divadlu výnosem Zemského úřadu odňata divadelní koncese, což znamenalo jeho konec. Pravděpodobným jedním z důvodů odnětí koncese byl německý nátlak.[2]

Voskovec pro své původní jméno Wachsmann byl označován německým bulvárem za Žida. V lednu 1939 hlavní protagonisté odcestovali do Francie, kde Werich poprvé a Voskovec naposledy navštívili představení komického tria Fratellini. Jan Werich svými výbuchy smíchu způsobil v divadle menší senzaci, později odcestovali do USA.

Poslední hra dua V+W v Praze byla Pěst na oko s plakátem s koláží, na které je Michellangelův David vyzbrojen plynovou maskou.

1946–1948

Po druhé světové válce (1946) se Jan Werich a Jiří Voskovec (Jaroslav Ježek zemřel roku 1942 v USA) pokusili obnovit Osvobozené divadlo (hra Divotvorný hrnec), ale společenské poměry nebyly politické satiře příliš nakloněny, navíc se společnost posunula doleva a pokud by chtěli pokračovat v nastalém trendu, museli by kritizovat to, za co v předchozích letech bojovali.

Werich se vrátil již v roce 1945 záhy po osvobození. Spekuluje se, že jej k návratu povolal sám ministr Václav Kopecký. Voskovec zůstal v USA až do roku 1946. Voskovec se sám k situaci Československu nevyjadřoval nijak pochvalně, všude byla cítit kolaborace s fašisty a nacisty.

Navíc se již počátkem tohoto období objevily rozpory mezi oběma autory o dalším směřování divadla, což se samozřejmě podepsalo na jejich dialozích. Po emigraci Jiřího Voskovce Osvobozené divadlo zaniklo úplně.

Voskovec také jako syn ruského legionáře nedostal ve třicátých letech vízum do Sovětského svazu, kam odcestoval pouze Werich s Ježkem. I tyto obavy mohly sehrát po roce 1948 určitou rozhodující roli. Voskovec odcestoval do Paříže, kde pracoval pro organizaci Unesco. V roce 1950 do USA. Paradoxem však zůstává fakt, že Werich se stal po roce 1948 ředitelem Divadla ABC, zatímco Voskovec byl v New Yorku uvězněn na ostrově Ellis Island pro podezření z komunismu. Ve vězení strávil 11 měsíců. Jednalo se o takzvanou hysterii mccarthismu. Z vězení se zachoval Voskovcův dopis adresovaný profesoru Janu Patočkovi, ve kterém se na něj Voskovec obrací s prosbou o pomoc v nezáviděníhodné situaci.

Jan Werich navázal na tradici Osvobozeného divadla v duu s Miroslavem Horníčkem, později i dvojfilmem Císařův pekař a pekařův císař navázal na starší hru Golem Osvobozeného divadla. Některé texty V+W doplnil vlastními úpravami závěr hry Caesar a doplnil i sloku k písni David a Goliáš s tématikou antinukleární.

Spolupráce dvojice V+W již nemohla být realizována jinak než jen korespondencí, kterou posílal Voskovec na Werichovu pražskou či italskou nebo rakouskou adresu, dopisy se obsahově velmi liší, ty pražské jsou jen v náznacích, italské kriticky zcela otevřené. Jan Werich po přečtení dopisy poté odesílal zpátky Voskovcovi, který je archivoval. Celou korespondenci postupně vydalo Nakladatelství Akropolis ve třech svazcích v letech 2007 a 2008. Jiří Voskovec se věnoval v USA divadlu a filmu, méně již politické kritice a své velké lásce literatuře, která byla jeho hlavní ambicí. Naopak Jan Werich se věnoval více psaní a převážně v roce 1968 i politické kritice. Werich a Voskovec se naposledy setkali v roce 1974 ve Vídni.

Význam

Zajímavé byly prostředky, kterých V+W dosáhli celonárodní obliby a popularity. Tisk, vydávali dva žurnály, Vest Pocket Revue a Lokální patriot. Lokální patriot byl spíše rozšířeným programem divadla, gramofonové desky s dialogy kupř: v roce 1934 u Ultraphonu vyšlo Kam asi svět míří? Slaměný klobouk atd., rozhlasová vystoupení a zájezdy po Československu, filmy.

Z herců Jindřich Plachta, Bohuš Záhorský či František Filipovský.

V roce 1932 navštívil divadlo americký herec českého původu Frank Lederer, v dubnu 1933 prezidenta republiky T. G. Masaryk, který se přišel podívat na revui Svět za mřížemi. Avantgardní ruský režisér Vsevolod Emiljevič Mejerchold, zavítavší do Osvobozeného divadla v roce 1936 na Nebe na zemi nazval dvojici V+W jako znovuoživení komedie dell'arte. V divadle působil i zuřivý reportér Egon Ervín Kisch ve hře Rub a líc na jaře 1937. Podle fotografií ze hry Osel a stín namaloval obraz Jan Zrzavý. Ruský lingvista Roman Jakobson sepsal krátký jazykovědný rozbor několika rozhovorů dvojice Voskovec a Werich