Sen vítězí nad rozumem

03.02.2011 06:05

 

Český romantismus vychází ze světového romantismu a přejímá všechny jeho znaky. U nás se objevuje zhruba v první třetině 19. století, v období národního obrození (romantické rysy se objevují už u Kollára – Slávy dcera). Z naší literatury mizí učenecký ráz, ve větší míře se začíná rozvíjet literatura krásná. V ústní lidové slovesnosti čerpají autoři z našeho folklóru na rozdíl od doby předcházející, kdy vycházely z folklóru všeslovanského (Čelakovský a jeho Ohlasy).

Hlavním hrdinou literárních děl se stává příslušník měšťanské vrstvy, která v tomto období nenese s sebou žádný pokrok, je spokojená se stavem ve společnosti a cítí odpor k jakýmkoli novotám. Vlastenectví je pro tuto vrstvu pouhým slovem, nejsou ochotni pro rozvoj národa nic obětovat. Člověk v této společnosti bývá nazýván šosákem.

Znaky:

 • převládá snovost nad rozumem
 • děj je většinou umístěn v nespoutané krajině nebo exotických krajích kam autor utíká
 • autor většinou splývá s hrdinou
 • hrdinové jsou vždy něčím výjimeční
 • objevují se scény z opuštěných hradů nebo zřícenin, ze hřbitovů a okolí jezer
 • autor v díle vyjadřuje své subjektivní pocity
 • romantický hrdina
  • bojuje proti nepravostem světa,ale nedojde k úspěchu,protože je ve svém boji sám; má pocit, že mu nikdo nerozumí, hledá únik v přírodě
  • vždy miluje nešťastně, protože miluje vždy vysněný ideál, ne skutečnou ženu; své zklamání často nemůže přežít
 • romantická hrdinka
  • na rozdíl od hrdiny nikdy neporuší společenské konvence
  • neopustí manžela nebo nezruší slib zasnoubení

Autoři: