MLUVNICE

AKTUÁLNĚ: Rozvíjející větné členy

 

PŘÍKLAD JAZYKOVÉHO ROZBORU:

Věta:  Z kopce je krásný výhled do našeho kraje.

Úkoly: 1) Nad každé slovo nadepiš číslo slovního druhu.

           2) Urči vzory podstatných jmen.

           3) Se kterým pádem se pojí předložka z?

           4) Vyhledej přídavné jméno a urči jeho mluvnické kategorie ( PÁD, ČÍSLO, ROD, DRUH, VZOR)

           5) Urči pád a druh zájmena.

           6) Proč píšeme ve slově výhled y?

           7) Vytvoř 3 slova příbuzná ke slovu výhled.

           8) Rozviň slovo kopec vhodným přídavným jménem.

           9) Převeď větu do budoucího času.

          10) Převeď první podstatné jméno do množného čísla.

 

 

Slovesa

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

pentcestina.ic.cz/index.php?sec=ling&inc=skola&obor=ling&akce=uc&year=2&lect=3

 

Číslovky

Druhy číslovek:  určité a neurčité

další dělení:

ZÁKLADNÍ

Číslovky základní  vyjadřují počet.

Ptáme se na ně KOLIK?

Jedna, dva, tři, sto, osm, deset, padesát šest.

 

    Přines jeden chleba a šest rohlíků.

    Na hřišti si hraje dvanáct dětí.

    KOLIK rohlíků? KOLIK chleba? KOLIK dětí?

ŘADOVÉ

Číslovky řadové označují počet.

Ptáme se na ně KOLIKÁTÝ?

Pátý, několikátý, první, třetí, stý.

 

   Byl jsem šestý v řadě.

     Závodník doběhl první ze všech.

KOLIKÁTÝ v řadě? KOLIKÁTÝ doběhl?

DRUHOVÉ

 

Číslovky druhové vyjadřují množství druhů.

Ptáme se na ně KOLIKERÝ?

Dvojí, trojí, několikerý.

 

Učitel nesmí mít dvojí metr na žáky.

KOLIKERÝ metr?

NÁSOBNÉ

Číslovky násobné vyjadřují, kolikrát se něco znásobilo.

Ptáme se na ně KOLIKRÁT?

Pětkrát, desetkrát, šestkrát, jedenkrát.

 

Už jsem to říkal stokrát. Už to několikrát zkusil.

KOLIKRÁT to říkal? KOLIKRÁT to zkusil?

 

ZÁJMENA

Zájmena jsou jeden z nejstarších slovních druhů. Jsou zvláštní tím, že nic nepojmenovávají a nemají věcný obsah, ale odkazují k jiným slovům v textu.
Rozeznáváme několik druhů zájmen:

 • osobní ( já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno si,se)
 • přivlastňovací(můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj) 
 • ukazovací  (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám)
 • tázací (kdo?, co?, jaký?, který?, čí?)
 • vztažná ( kdo, co, jaký, který, čí, jenž)
 • neurčitá ( někdo, nějaký, některý, lecco, něčí, něco,všichni, každý)
 • záporná (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný)

 

V češtině se zájmena dělí také na bezrodá (neurčují rod - já, ty, se) a rodová. Skloňování zájmen v češtině je poměrně komplikované, některá se skloňují jako přídavná jména, jiná mají vlastní skloňování několika různých vzorů.

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

https://www.mojecestina.cz/gramatika/pridavna-jmena

Vzory přídavných jmen

 • mladý – tvrdý vzor
 • jarní – měkký vzor
 • otcův – přivlastňovací mužský
 • matčin – přivlastňovací ženský

Tvrdé skloňování

 

 

PÁDY 

Mužský
životný

Mužský
neživotný

Ženský

Střední

J. č.

1.

mladý

mladá

mladé

2.

mladého

mladé

mladého

3.

mladému

mladé

mladému

4.

mladého

mladý

mladou

mladé

5.

mladý!

mladá!

mladé!

6.

mladém

mladé

mladém

7.

mladým

mladou

mladým

Mn. č.

1.

mladí

mladé

mladá

2.

mladých

3.

mladým

4.

mladé

mladá

5.

mladí!

mladé!

mladá!

6.

mladých

7.

mladými

Měkké skloňování

 

 

PÁDY 

Mužský
životný

Mužský
neživotný

Ženský

Střední

J. č.

Nominativ

jarní

Genitiv

jarního

jarní

jarního

Dativ

jarnímu

jarní

jarnímu

Akuzativ

jarního

jarní

Vokativ

jarní!

Lokál

jarním

jarní

jarním

Instrumentál

jarním

jarní

jarním

Mn. č.

Nominativ

jarní

Genitiv

jarních

Dativ

jarním

Akuzativ

jarní

Vokativ

jarní!

Lokál

jarních

Instrumentál

jarními

Přivlastňovací přídavná jména

Přivlastňovací přídavná jména se tvoří od životných podstatných jmen (mužského a ženského rodu) v jednotném čísle:

 

 

 PÁDY

Mužský
životný

Mužský
neživotný

Ženský

Střední

J. č.

Nominativ

otcův, matčin

otcova, matčina

otcovo, matčino

Genitiv

otcova, matčina

otcovy, matčiny

otcova, matčina

Dativ

otcovu, matčinu

otcově, matčině

otcovu, matčinu

Akuzativ

otcova, matčina

otcův, matčin

otcovu, matčinu

otcovo, matčino

Vokativ

otcův, matčin

otcova, matčina

otcovo, matčino

Lokál

otcově, matčině

Instrumentál

otcovým, matčiným

otcovou, matčinou

otcovým, matčiným

Mn. č.

Nominativ

otcovi, matčini

otcovy, matčiny

otcova, matčina

Genitiv

otcových, matčiných

Dativ

otcovým, matčiným

Akuzativ

otcovy, matčiny

otcova, matčina

Vokativ

otcovi, matčini

otcovy, matčiny

otcova, matčina

Lokál

otcových, matčiných

Instrumentál

otcovými, matčinými

 

 

Stupňování přídavných jmen:

2. stupeň se tvoří příponami -ejší, -ější, -ší, .
3.stupeň se tvoří z druhého stupně předponou nej-.

přípona : tvoření 2.st. adjektiv zakončených na -ký: hezký - hezčí, měkký - měkčí (k se měkčí v č)
přípona -ší: některé souhlásky se před ní mění:
ch>š: tichý - tišší
h>ž: drahý - dražší
z>ž: úzký - užší
s>š: vysoký - vyšší
d>z (někdy): snadný - snazší
přípona -ejší (-ější): mění se před ní souhlásky a souhláskové skupiny:
sk>šť: lidský - lidštější
ck>čť: charakteristický - charakterističtější
k>č: křepký - křepčejší
h>ž: strohý - strožejší